[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้เขียน : ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
เข้าชม : 760


บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 

จำนวน 1 ชุด 18 รายการ 

โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

ที่

รายการ

จำนวน

หน่วยนับ

หมายเหตุ

 

รายการครุภัณฑ์

 

 

 

1

ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง(1ชุด มี 4 รายการ)

1

ชุด

 

2

เครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

1

เครื่อง

 

 

รายการวัสดุ

 

 

 

1

โต๊ะญี่ปุ่นแบบให้นักเรียนนั่งกับพื้น

1

ชุด

 

2

ชั้นวางของ

1

ชุด

 

3

ชั้นวางหนังสือสูง

1

ชุด

 

4

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

1

ชุด

 

5

จอรับภาพชนิดมือดึงขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว

1

จอ

 

6

ตู้เหล็กเก็บเอสาร 2 บานเปิด

1

ตู้

 

7

แผนที่ลูกโลกไฟฟ้า

1

ชุด

 

8

เครื่องเล่นDVD

1

เครื่อง

 

9

โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 21 นิ้ว

1

เครื่อง

 

10

กล้องถ่ายรูปดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล

1

กล้อง

 

11

สื่อพัฒนากระบวนการคิด

1

ชุด

 

12

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1

ชุด

 

13

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 2 สารและสมบัติของสาร

1

ชุด

 

14

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 3 แรงการเคลื่อนที่และพลังงาน

1

ชุด

 

15

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 4 แม่เหล็กและไฟฟ้า

1

ชุด

 

16

ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง ชุดที่ 5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

1

ชุด

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 24 / พ.ย. / 2554


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดศรีคงคาราม
เลขที่ 2 หมู่ 6 ต.นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10270